VHMT VÀ HỆ SINH THÁI XUẤT BẢN

VHMT ECOSYSTEM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Giải pháp công nghệ thông tin

Nghiên cứu và thử sức ứng dụng công nghệ thông tin trong những lĩnh vực mới luôn là động lực vận hành và phát triển cho VHMT

Xuất bản

Kết hợp giữa công nghệ và dữ liệu, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức cho cộng đồng

Tư vấn triển khai hệ thống

Xây dựng đề án, lập dự toán, tư vấn giải pháp và giám sát xây dựng hệ thống phần mềm với những chuyên gia hàng đầu

HỆ THỐNG VHMT ĐÃ TRIỂN KHAI

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xây dựng phần mềm quản lý

Phát triển ứng dụng di động

Tư vấn và triển khai giải pháp

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Hệ thống phát hành sách & Ebook bảo mật chống download và chia sẻ trái phép

Chi tiết!

Phần mềm quản lý quy trình xuất bản sách và sách điện tử

Chi tiết!

Phần mềm quản lý thư viện sách in và sách điện tử 2 trong 1

Chi tiết!

SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁC

Phần mềm quản lý số hoá

Chi tiết!

Dịch vụ số hóa tài liệu

Chi tiết!

Dịch vụ email doanh nghiệp

Chi tiết!

Phần mềm quản lý chuỗi thực phẩm

Chi tiết!