Menu

Lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN ÂN NAM

VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

A. BAN LÃNH ĐẠO ANNAM GROUP

Ông Nguyễn Minh Châu - Tổng Giám đốc AnNam Group

Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Tổng giám đốc AnNam Group                                                                                                    Ông Nguyễn Văn Lễ - Phó Tổng Giám đốc AnNam Group

                       

 

B. BAN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN

Ông Lê Văn Tuân - Giám đốc Sàn giao dịch Nhà đất

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Phòng phát triển Dự án

 

Ông Trần Văn Phong - Trưởng Ban khai thác tiềm năng đất

 

Bà Tôn Nữ Đông Nghi - Trưởng phòng Kế toán tài chính

 

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chánh văn phòng AnNam Group

 

C. BAN LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

I. LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần AnInvest

 

Ông Huỳnh Kim Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Gia Cát

 

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Ông Nguyễn Đình Quang - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng dân dụng và hạ tầng Nam Phú

 

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đôc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Nam Thịnh

 

Ông Phan Khắc Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Gia Phan

 

Ông Ngô Đức Cường - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng IB

 

II. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bà Đoàn Thị Ái Vân - Giám đốc Công ty TNHH Cơ Giới Việt

 

Ông Trần Văn Sử - Giám đốc Công ty TNHH Đất Cát

 

III. LĨNH VỰC DU LỊCH THƯƠNG MẠI

Bà Nguyễn Thị Minh Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá trị

 

Ông Nguyễn Đình Việt - Giám đốc Công ty TNHH truyền thông điện ảnh và đào tạo người mẫu Love Model

 

Bà Trần Thị Diễm Thu - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Newday