Menu

Dự án đầu tư đường Nguyễn Văn Linh nối dài theo hình thức hợp đông BT

Tổng quan dự án

Tóm tắt số liệu dự án Đường Nguyễn Văn Linh nối dài theo hình thức hợp đồng BT:

- Tổng mức đầu tư: 135.548.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam

Vị trí

Thuộc phường Hương An, thị xã Hương Trà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiện ích
Tiến độ thực hiện

Dự kiến khởi công vào quý I/2019

Thư viện